BROSZURY

broszury

Broszura – wyrób poligraficzny o małej objętości, maksymalnie 3 arkusze drukarskie (48 stron) o treści informacyjnej, biznesowej
lub propagandowej, adresowany do szerokiej publiczności.

Broszury są wielofunkcyjnymi materiałami reklamowymi i bardzo praktycznymi produktami do drukowania. Mogą być one nie tylko ulotkami reklamowymi samochodów, jedzenia czy zegarków, mogą również służyć jako książeczki dołączane do płyt CD i DVD, ulotki firmowe, dzienniki urzędowe. Z drugiej strony, wiele firm zleca wydrukowanie dużej ilości dobrej jakości broszur w rozsądnej cenie.

Jeśli nie masz pomysłu drukując broszurę, możesz wybrać najodpowiedniejszy wzór spośród wielu różnych konfiguracji
i metod uszlachetniania.

Broszura może zawierać wszystkie lub niektóre z niżej przedstawionych elementów:
► filozofia i cele firmy,
► branże, którym firma świadczy usługi/sprzedaje towary,
► krótkie wypowiedzi właścicieli,
► opis mocnych, konkurencyjnych stron firmy,
► cechy znamienne firmy,
► jakość towarów/usług,
► udogodnienia, odpowiednie warunki,
► usługi,
► personel i jego kwalifikacje,
► typy klientów,
► specjalności branży,
► przestrzeń biurowa i lokalizacja, dojazd, miejsca parkingowe.

Broszura szyta

Zawiera: 4 strony okładki + 4-60 stron wewnątrz
Format: A4, A5, A6

Broszura klejona

Zawiera: 4 strony okładki + od 56 stron wewnątrz
Format: A4, A5

 

Wycena indywidualna