PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, DTP

Projekt

Projektowanie graficzne DTP
( ang. DeskTop Publishing )

Graficy  z naszego studia projektowego, mający wieloletnie doświadczenie w designie i obsłudze aplikacji  graficznych, |
potrafią sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Oferujemy projekty i skład od najprostszych wizytówek i ulotek, poprzez foldery, plakaty i broszury do najbardziej zróżnicowanych, wielostronicowych katalogów produktowych.

Projektant graficzny  powinien  posługiwać się programami  takich jak m.in. Photoshop, Illustrator  czy  InDesign 
oraz  wiedzieć, jakie są  zasady typografii, materiałów poligraficznych  techniki drukowania oraz procedur sprzętu komputerowego. Systemy Desktop-Publishing potrafią działać wszystko, to samo co systemy tradycyjne ,  nawet więcej w różnych sytuacjach.
One są  również opłacalne . Ważne, by poznać, jakie są mocne i słabe strony każdego programu, patrząc na potrzeby w stosunku do DTP.

Projektowanie graficzne, DTP stara się nie tylko indywidualnie, a także nie szablonowo podejść do każdego zlecenia z zachowaniem najnowszych trendów we wzornictwie, najwyższych standardów oraz możliwe jak najkrótszych terminów.
DTP posiada  zastosowanie metod poligraficznych, czyli opracowywanie wzorców, oryginałów rysunkowych i w formie tekstu,
oraz także z  drukowania za ich pomocą kopii i jak również szykowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
m.in. w formie  grafiki komputerowej.

Projektowanie  graficzne DTP pozwala opracować  metody  prezentacji wizualnej  i organizować pracę. Jest jednak związany z wszelką formą prezentacji i informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, ilustracji, typografii, kaligrafii czy opakowań.
Potrzebna jest tu wszechstronność  różnych dziedzin  m.in.- grafice, malarstwie czy nawet  animacji filmowej.
Na koniec zadania  projektant graficzny czy  DTP jest sprawdza  po kolei poprawność wydruków i wykonuje prace introligatorskie.
To ćwiczenie zawiera sporo wiedzy i doświadczenia w praktyce/pracy.